PLASTiCE

Glavni poudarek in cilj projekta PLASTiCE je spodbujanje razvoja in uporabe okolju prijaznih in trajnostnih rešitev v embalažni industriji zlasti z uporabo biorazgradljive plastike. Sposobnost razširjanja inovativnih rešitev uporabe biorazgradljive plastike med proizvajalci embalaže in drugih plastičnih izdelkov je odvisna od pričakovanj industrije (prehrambeni sektor, trgovina na drobno, medicinski in zdravstveni sektor), v kombinaciji s pritiski ozaveščenih potrošnikov. Dokler v prej omenjenih sektorjih ne bodo prepričani o gospodarskih in okoljskih koristih uvedbe embalaže in polizdelkov iz biorazgradljive plastike ni mogoče doseči kritične mase za izdelavo biorazgradljive plastike po dostopnih cenah. Kot posledica tega so cene osnovnih sestavin in biorazgradljive plastike v primerjavi s tradicionalnimi plastičnimi izdelki nekonkurenčne in ustvarjajo ovire ne le za uporabo biorazgradljive plastike, ampak tudi za vpeljavo izdelkov iz biorazgradljive plastike na tržišče.

Poleg tega se je v zadnjih letih na trgu pojavilo nekaj zavajajočih informacij glede plastike na splošno in biorazgradljive plastike, zlasti glede oxo-razgradljive plastike, ki se oglašuje kot biološko razgradljiva, brez znanstvenih dokazov. To je pripeljalo do zmede med končnim uporabniki, čemur je sledilo nezaupanje pri uvajanju novih trajnostnih materialov in inovativnih rešitev, ki izhajajo iz njihove uporabe. S projektom PLASTiCE želimo prekiniti ta krog nezaupanja in doseči kritično maso za izvajanje inovativnih, okolju prijaznejših rešitev s pomočjo sistemskega pristopa v Srednji Evropi.

Čeprav regija zaostaja v uporabi trajnostne plastike, poseduje relativno močne centre znanja o biorazgradljivih materialih. Z združitvijo razdrobljenih moči iz različnih držav v regiji ter njihovim povezovanjem ima projekt dobro zaokroženo znanstveno podporo. Z zagotavljanjem informacij, regulatorno podporo in z vključevanjem celotne vrednostne verige (proizvajalec, predelovalec, končni uporabnik) želimo premagati trenutno prisotne ovire za proizvodnjo in uporabo trajnostne plastike v Srednji Evropi in drugod.