Osebna izkaznica

Ime / Name PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o., Šentrupert
Ulica / Street Kamnje 041
Mesto / City Šentrupert
Pošta / ZIP 8232
Mesto / City Šentrupert
Država / Country SI – SLOVENIJA
Standardna klasifikacija dejavnosti /
Standard classification of industry
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.210 Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
Telefon / Phone +386 73435500
Fax No. +386 73435501
E – mail
Web www.plasta.si
Osnovni kapital / Capital 1.100.000 EUR
Matična številka / Registration number 5343127
Identifikacijska številka za DDV / VAT number SI 11124911
Ime Banke / Bank Name
IBAN / Account number
SWIFT
BKS Bank AG
SI56 3500 1000 0378 697
BFKKSI22