Ocena izboljšav varovanja okolja

December 2014:

 • Uspešno opravljen pregled tesnosti hladilnikov tehnološke vode
 • Uspešno opravljena kontrolna presoja ISO9001/ISO14001 s strani TUV

Marec 2015:

 • Oddaja poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2014
 • Letno poročilo o količinah plinov in prijava naprav za leto 2014
 • Letno poročilo o odstranjevanju odpadkov za leto 2014
 • Uspešno opravljen pregled tesnosti hladilnikov tehnološke vode
 • Napoved za odmero vodnega povračila
 • Poročanje HOS 2014
 • Ocena letnih emisij snovi v zrak NLZOH
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH

Julij 2015:

 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH
 • Najem centralnega tiskalnika, ki je ekološko sprejemljivejši

September 2015:

 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH
 • Zamenjava linije za reciklažo, ki porabi manj vode

Oktober 2015:

 • Letna oddaja nevarnih odpadkov pooblaščeni družbi
 • Izvedba regijskega dogodka promocije zdravja na delovnem mestu (test hitre hoje, ITM, pritisk, program SVIT, itd…)

Marec 2016:

 • Oddaja poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2015
 • Letno poročilo o količinah plinov in prijava naprav za leto 2015
 • Letno poročilo o odstranjevanju odpadkov za leto 2015
 • Uspešno opravljen pregled tesnosti hladilnikov tehnološke vode
 • Napoved za odmero vodnega povračila
 • Poročanje HOS 2015
 • Ocena letnih emisij snovi v zrak NLZOH
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH

Julij 2016:

 • Letna oddaja nevarnih odpadkov pooblaščeni družbi
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH

September 2016:

 • Opravljena deratizacija
 • Nadgradnja sistema varovanja okolja na novo verzijo ISO14001:2015
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH
 • Začetek postopka podaljšanja OVD za predelavo odpadne plastike

November 2016:

 • Uspešno opravljen prehod na novo verzijo ISO9001:2015/14001:2015 s strani TUV

Marec 2017:

 • Oddaja poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2016
 • Letno poročilo o količinah plinov in prijava naprav za leto 2016
 • Letno poročilo o odstranjevanju odpadkov za leto 2016
 • Uspešno opravljen pregled tesnosti hladilnikov tehnološke vode
 • Napoved za odmero vodnega povračila
 • Poročanje HOS 2016
 • Ocena letnih emisij snovi v zrak NLZOH
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH

Maj 2017:

 • Izveden obratovalni monitoring emisij v zrak
 • Izveden obratovalni monitoring hrupa v okolje
 • Letna oddaja nevarnih odpadkov

September 2017:

 • Pridobljeno novo vodno dovoljenje
 • Opravljena deratizacija
 • Zaključen projekt nove zunanje in notranje razsvetlitve

November 2017:

 • Uspešno opravljena kontrolna presoja ISO9001:2015/14001:2015 s strani TUV

Marec 2018:

 • Oddaja poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2017
 • Letno poročilo o količinah plinov za leto 2017
 • Letno poročilo o odstranjevanju odpadkov za leto 2017
 • Napoved za odmero vodnega povračila
 • Poročanje HOS 2017
 • Ocena letnih emisij snovi v zrak NLZOH
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod NLZOH

Oktober 2018:

 • Opravljena deratizacija
 • Letna oddaja nevarnih odpadkov