Novice

Izgradnja sončne elektrarne na objektu Plasta d.o.o.

 

Preko javnega razpisa smo pridobili sredstva iz kohezijskega sklada za sofinanciranje sončne elektrarne na strehi poslovnega objekta PLASTA d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert.

 

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Podjetja Plasta d.o.o. tako izkorišča sončno energijo za proizvodnjo električne energije, katero porabi pri proizvodnih procesih. Elektrarno sestavlja 1280 modulov proizvajalca JA Solar s skupno inštalirano močjo 588,80 kWp.  Z investicijami v obnovljive vire energije podjetje Plasta d.o.o. prispeva k zmanjšanju ogljičkega odtisa na okolje, v katerem deluje.